افزونه جلالی را نصب کنید. 14 ذو الحجة 1445 Thursday, 20 June , 2024

مراکز درمانی

11اردیبهشت
تمدید مهلت ثبت نام واکسن تا ۱۳ اردیبهشت

تمدید مهلت ثبت نام واکسن تا ۱۳ اردیبهشت

از کلیه شرکت های متقاضی درخواست می شود که لیست کارشناسان شاغل خود را به همراه مستندات و تعهدنامه ضمیمه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبشهت ۱۴۰۰ از طریق این فرم به این انجمن ارسال نمایند.

فرم جستجو