افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446 Friday, 19 July , 2024

معلولیت

01اردیبهشت
چطور با پروتز دست اعتماد به نفس داشته باشیم؟

چطور با پروتز دست اعتماد به نفس داشته باشیم؟

کار روی اعتماد به نفس به خصوص برای کسانی که یک قطع عضو یا معلولیت دارند، به زمان و تلاش آگاهانه نیاز خواهد داشت. به طور مثال کسی که از پروتز دست استفاده می کند، ممکن است دچار کمبود اعتماد به نفس باشد. بیایید واقع بین باشیم، مسئولیت ها و موانعی که شیوه زندگی ما […]

فرم جستجو